Viêm lộ tuyến cổ tử cung dùng thuốc Nữ Vương có khỏi được không?

11

Minh dang b? viem l? tuy?n c? t? cung va minh mu?n u?ng thu?c dong y cho an toan. G?n day minh co xem qu?ng cao v? thu?c N? Vuong di?u tr? can b?nh nay. Tuy nhien, b?n be ngu?i than c?a minh chua ai dung thu?c nay bao gi? c? nen minh khong h?i du?c. Khong bi?t m?i ngu?i ? day ai da ho?c dang dung thu?c nay d? ch?a viem l? tuy?n CTC thi cho minh h?i la thu?c do co t?t khong, co ch?a kh?i du?c viem l? tuy?n khong? Cam on m?i ngu?i!

<strong>(Nguy?n H?ng H?nh, 25 tu?i, Vinh Phuc)</strong>

Chia sẻ.

11 Comments

Bình luận